[ad_1]

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre temel hukuk bilgisi dersinin öğretim programı ile öğrenciye hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmak amaçlanıyor. Dersin müfredatında ayrıca öğrencilerin, hak arama ve haklarını koruma hususunda ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, değer ve tutum kazanmaları hedefleniyor. Dersin hedeflediği kazanımlar arasında, öğrencilerin hukuk alanı üzerine farkındalık kazanmaları, hukuki sorgulama yapabilmeleri ve bu becerileri günlük yaşantısına yansıtabilmeleri yer alıyor. 

 

“ÇEŞİTLİ BECERİLER KAZANMALARI SAĞLANACAK”

 

Dersi alacak öğrencilere temel hukuki kavramlar ve süreçler konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip olma, toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kurallarını benimseme, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma, çağın sosyal, ekonomik, politik ve hukuki sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve bu doğrultuda olaylara disiplinler arası bir yaklaşımla bakabilme gibi beceriler kazandırılacak. Öğrencilerin ayrıca sosyal alanlarda kolektif çalışma, toplumsal hayatta etik değerlere sahip olma ve bu değerlere uygun davranma, devlet ile toplum, devlet ile birey ve bireylerin kendi arasındaki hukuki ilişkilerini analiz edebilme becerilerini kazanmaları sağlanacak. Dersin programı yazılırken, “hakkaniyet, sorumluluk, yasallık, uzlaşı, muhakeme” alan becerileri esas alındı” bilgisi verildi. 

 

“UYAP VATANDAŞ PORTALI” DA ÖĞRETİLECEK

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Dersin müfredatı, “Haklarımızı, borçlarımızı ve yükümlülüklerimizi biliyor muyuz?”, “Haklarımızı koruyabiliyor muyuz?”, “Farazi dava uygulamasına sen de katılır mısın?” başlıklarında 3 üniteden oluştu. Öğretim programı uygulanırken bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması desteklenecek, öğrencilerin tutum ve değerler kazanmasına özen gösterilecek. Öğretim programında yer alan konuların işlenmesinde, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine imkân sağlayan etkinlik ve çalışmalara yer verilecek. Derslerde öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama, keşfetme, problem çözme, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilmelerine, kendi öğrenme hedeflerini belirleyebilmelerine ve diğer öğrencilerle çalışmalarına imkân sağlayan öğrenme ortamı oluşturulacak.

 

Haber Merkezi 

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *