[ad_1]

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş’ın Proje Yürütücüsü olduğu “Ryugu Asteroit Örneklerinin Nanometre-Ölçekli Spektroskopik ve Mikroskopik Karakterizasyonu” başlıklı projesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semanur Soyyiğit’in Proje Yürütücüsü olduğu “2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ulusal ve Uluslararası Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkilerinin Analizi” başlıklı projesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülce Bedis Kaynarca’nın Proje Araştrımacısı olduğu “Rhodotorula Mucilaginosa (BT59) Kullanılarak Üzüm Posasından Tek Hücre Yağı (THY) Üretimi: Fermentasyon Optimizasyonu, THY Karakterizasyonu ve Farklı Gıda Alanlarında Kullanımı” başlıklı projesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Recep Güneş’in Proje Araştrımacısı olduğu “Çikolata Teknolojisi İçin Alternatif ve Yenilikçi Bir Temperleme Tekniği: Soğuk Plazma Destekli Pre-Kristalizasyon (CPCry)” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazandı. 

 

Haber / Erdal AYDIN

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *