[ad_1]

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Başvuru sahiplerinin 14 Eylül 2023 tarihinden önce işletme numarası, 8 ay ve üzeri yaş dişi hayvan sayısı 50 baş altında olmalıdır” denildi. 

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

 

Başvuru sırasında istenilecek belgeler “Başvuru Alım Dilekçesi, Başvuru Formu, Var ise Hayvancılık/Ziraat alanında eğitim aldığına dair belge, Var ise Gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge, Var ise işletmenin ari/organik niteliğine dair belge, Var ise Engelli Sağlık Kurul Raporu, İşletme mülkiyet belgesi, Yem Bitkisi Ekilişi var ise ÇKS Belgesi” olarak sıralandı. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Açıklamada “Damızlık düvelerde/mandalarda brucella hastalığı için; 3-6 aylık dişi buzağı iken B.abortus S-19 Konjuktival aşısı ile aşılanmış ve ilk aşılamadan 4-12 ay sonra söz konusu hayvanlara tekrar aşı yapılmış olmalıdır (Hastalıktan ari işletmeler hariç). 12 aydan büyük olanlarda/13. aydan gün alanlar için Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince alınan numunelerin, Bakanlığa bağlı laboratuvarlarca yapılan test sonuçları negatif olmalıdır. Tüberküloz yönünden Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince yapılan tüberkülin testleri negatif olmalıdır. (Hastalıktan ari işletmeler hariç testler son 6 (altı) ay içinde yapılmış olmalıdır.) Düveler, düve/manda yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, yetiştirici/üretici örgütleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve iştiraklerinden temin edilmelidir. Damızlık Düveler aynı ırka ait anne ve babanın kızlarından olup, melez olmayacaktır. Gebe düveler; aynı ırktan suni tohumlama yoluyla ya da Bakanlıkça izin verilen boğalardan tabii tohumlama ile gebe bırakılmış olmalıdır” denildi. 

 

Haber / İrem BANÇO

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *