[ad_1]

Saha çalışmaları öncesinde Kültür Merkezi’nde yapılan bilgilendirme toplantısına; Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Malkara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Gökhan Topaloğulları, Şehir Plancısı Neslihan Karagöz Turan, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Ayşe Altun, Yunus Çolak, Büşra Beğen Okay, mahalle muhtarları ve Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencileri katıldı.

“ÇALIŞMALARA DESTEK OLACAĞIZ” 

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Ayşe Altun, Yunus Çolak ve Büşra Beğen Okay eğitim planı kapsamında öğrenciler tarafından Malkara’da yapılacak olan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundular. Malkara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Gökhan Topaloğulları ve Şehir Plancısı Neslihan Karagöz Turan, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Malkara hakkında kendilerine sordukları soruları cevapladılar. 

Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Ayşe Altun, Yunus Çolak, Büşra Beğen Okay ve Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerine eğitim planı kapsamında Malkara’da yapacakları çalışmalarda destek olacaklarını belirtti.

BİR BUÇUK YIL SÜRECEK

 

Eğitim planı kapsamında öğrenciler, Malkara’nın üst ölçekli planlara ilişkin temel kuramsal altyapıyı öğrenmesi, analitik etüt ve sentez paftalarını hazırlanması sonucunda ise 1/50000 Ölçekli Mekansal gelişim senaryolarının hazırlanması hedefleniyor. 

Bu kapsamda Tekirdağ Malkara’da bulunan 73 kırsal mahalle, 4 kentsel mahallenin mevcut sosyal, ekonomik, yapılı çevre, doğal yapı, çevresel ve bölgesel ilişkilere dair değerlerinin tespit edilmesi, bu değerlerin sorun ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik ve dirençlilik ilkelerine uygun mekânsal gelişim stratejilerini ve senaryolarını tanımlayacaklar.

Malkara kırsal ve kentsel mahallelerinde saha çalışması yapacak olan ekip, 55 öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşuyor. Eğitim planı kapsamında yapılacak olan çalışmalar aşama aşama olarak 1 buçuk yıl sürecek.

Haber / Menşure KARDEŞ 
 

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *