Galerist, 2023 yılını Merve İşeri’nin galerideki ilk kişisel sergisi ‘Sonsuzda Birleşme’ ile kapatmaya hazırlanıyor; Canan Batur’un küratörlüğünü üstlendiği sergi, 9 Kasım ile 16 Aralık 2023 tarihleri arasında izleyicilerle buluşuyor. Serginin başlığı, etimolojik olarak kaynaşmayı, kavuşturmayı ve aynı zamanda ittifakı irdeliyor. İşeri, doğa ve insan arasındaki ayrışmanın muğlaklığını, topraklanma, kök salma, ev ve aidiyet hislerini araştırırken, kozmik tozdan gelip kozmik toza döneceğimizi hatırlatıyor, hasar görmüş bağları yeniden kurmaya ve toplu yaşamı kutlamaya davet ediyor.
 
Hissedilen, ilahi ancak gözle görülemeyen bağlantılar, İşeri’nin tuvallerinde adeta bir ana dil ve işbirlikçi olarak yer alıyor, sanatçının bu sinestezik yaklaşımı, takımyıldız haritalarından yola çıkarak irdelediği sezgisel çağrışımlarla, ses ve video enstalasyonu olarak sergide karşımıza çıkıyor.İşeri’nin besteci Heloise Tunstall-Behrens ile ortaklaşa ürettiği ‘Yıldız Kümelerinin Sesleri’ başlıklı ses yerleştirmesi, mekanda yön hissiyatına alan açıyor; sergide ses notasyonlarının perküsif tınıları ile yıldız takımlarını sezgisel olarak yorumluyor. ‘Yörüngeler’ isimli video eser ise suyla birleşimi, insanın ötesinde bir algının mümkünlüğünü, eğrileştirilmiş bütünlüğümüzü ele alıyor. İnsan olmanın, sosyal bir varlık olarak hareketimizin ve yaşayışımızın farklı perspektiflerde yansımalarını sorguluyor.Kozmik bağlantıları, denizden karaya, karadan gökyüzüne doğru irdeleyen İşeri, sergi boyunca yerleştirilmiş toprak küreler ve yıldız haritalarından yola çıkarak ürettiği sezgisel konstellasyonlar ile samimi ve içsel bir deneyim sunuyor.Merve İşeri, alkemik birleşimin, simgesel ve fiziksel olarak yerini organik şekillere, alışılagelmeyen kurgusal dillere, üstüste binen sürreal formlara ve renklere verdiği ‘Sonsuzda Birleşme’ sergisi ile izleyiciyi gökyüzünden ve yeryüzünden referanslarla akustik, sezgisel ve dokunsal algıları hissetmeye ve derinleştirmeye çağırıyor.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *