[ad_1]

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Vali Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hacı Ali Büber, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in moderatörlüğünde düzenlenen konferansta Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Merkezi Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin ile Tarih Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Hakan Şallı bir konuşma yaptı.

“CUMHURİYETİMİZ İLE BİRLİKTE YENİDEN AYAĞA KALKTIK”

Etkinlikte, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çok zorlu günlerden geçerek Cumhuriyeti kurduğumuzu ifade ederek başladığı konuşmasında, “Osmanlı Devleti’nin son yüz yılında pek çok cephede savaştık. 

Emperyalist güçler tarafından Avrupa’dan, Balkanlar’dan ve Anadolu’dan sökülüp atılmak istendik. Ancak bu emperyalist yürüyüşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları karşı çıkarak, ‘dur’ dedi. Cumhuriyetimiz ile birlikte yeniden ayağa kalktık. 

Şüphesiz ki siz bu aziz milletin genç fidanları olarak Cumhuriyetimizi çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız. Cumhuriyet bir umuttur. Bugün de yaşadığımız gibi zalimin, güçlünün haklı olduğu zor günlerde Cumhuriyetimiz sayesinde haklının güçlü olduğunu, zor durumda olanın da kazanabileceğini göstermiş bir milletiz biz. Şimdi gücümüzle, kuvvetimizle dimdik ayaktayız ve bir umut olmaya devam ediyoruz” dedi.

“EDİRNE CUMHURİYET’İN BİR ÇEKİRDEĞİ GİBİDİR”

 

Vali Yunus Sezer, Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir onur ve kıvançla hep beraber kutladığımızı ifade ederek “Edirne özelinde değerlendirecek olursak Edirne aslında Cumhuriyet’in bir çekirdeği gibidir. Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunu, ne tür fedakârlıklarla bu günlere geldiğini anlatan en güzel örnek illerimizden bir tanesi Edirne’dir. 

Çok kıymetli ve çok değerli topraklar üzerindeyiz. Belki dünyanın en değerli toprakları üzerindeyiz. Dolayısıyla bu değerli topraklara sahip olmak için de tarih boyunca hep fedakarlık yaptık, hep savaştık. Osmanlının bakiyesi üzerindeyiz ve aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıyla beraber yeni bir tarih yazmış, yeni bir sayfa açmış Türkiye Cumhuriyetiyiz. 

Geçmişten aldığımız gücü ve geleceğe olan bakışımızı hiçbir zaman değiştirmememiz gerekiyor. Çünkü bu bir emanettir. Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık. Yeni nesiller daha güçlü bir 100 yılın temelini atacaklar. Hem spor alanında, sanat alanında, sanayi alanında, savunma sanayi alanında ve eğitim alanında dünyanın en güzide ülkesi olma adına ne adımlar atılması gerekiyorsa yeni nesil ve bizler de bunun çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Ben bu kıymetli konferansı düzenleyen üniversitemize ve emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN ESERİ”

Açılış konuşmalarının ardından geçilen konferansın başında moderatör Prof. Ahmet Hamdi Zafer bir konuşma gerçekleştirerek “Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm çaresizliklere rağmen zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinin eseridir. 

Bu eser milletine güvenen, geleceğe özgüvenle bakan, heyecan ve şevkle çalışan bir neslin, bugünkü nesillere, yani bizlere armağanıdır. Cumhuriyetin temellerinde Türk milletinin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik ve bağımsızlık iradesi yatmaktadır” dedi.

SUNUM YAPTI

 

Etkinlikte ilk sözü alan Prof. Dr. Nurten Çetin “Cumhuriyet ve Çocuk” adlı sunumunu gerçekleştirdi. 20. yüzyılın başlarında Balkanlar Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’yi yaşayan ve büyük yoksulluklar içerisinde bu mücadeleyi zafere ulaştıran Yeni Türkiye Devleti’nin kurucu kadrolarının çocuk konusunda hangi çalışmaları yaptıklarına dair bilgiler sunan Prof. Dr. Nurten Çetin “Cumhuriyeti kuran kadrolar Milli Mücadelemiz zaferle sonuçlandıktan sonra özellikle çocuk konusu üzerine önemle eğilmişlerdir. 

Cumhuriyeti nesilden nesile doğru bir şekilde aktarmak, beden ve ruh sağlığına sahip çocukların yetiştirilmesi ile mümkün olacaktı. Eğitimli, sağlıklı, vatanperver, çağdaş bireylerin yetiştirilmesi için birtakım çalışmalar yapıldı” diyerek, sunumunda bu çalışmalardan kesitler sundu. Prof. Dr. Nurten Çetin sunumunu şu ifadelerle sonlandırdı: 

“Cumhuriyet’in ilanından sonra çağdaş laik ve demokratik bir Türkiye Devleti hedeflenmiştir. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde çocuğun rolü Cumhuriyet’in kurucu kadroları tarafından bilinmekteydi. Bu nedenle çocuk konusu hükümetin önde gelen konularından olmuştur. 

Sağlıklı, ahlaklı, medeni bireylerin yetiştirilmesi için aileden başlanarak bir dizi tedbirler alınmış, uygulamalar yapılmıştır” dedi.

SANATSAL FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ 

Arş. Gör. Dr. Hakan Şallı “Cumhuriyet ve Sanat: Edirne Örneği” adlı sunumuna sanat hakkında bilgi vererek başladı. Arş. Gör. Dr. Hakan Şallı, Cumhuriyet’in kurulmasında gerçekleştirilen harf inkılabı ve okuryazar oranındaki artışa paralel kültür sanat etkinliklerinde de bir gelişmenin olduğunu ifade ederek, Cumhuriyet’in erken dönemindeki sanatsal faaliyetler ile bunların topluma yansıması hakkında bilgi aktardı. 

Konuşmasının devamında Edirne’de sanatsal faaliyetler konusuna değinen Arş. Gör. Dr. Hakan Şallı, 1930’lu yılların başından itibaren Cumhuriyet politikalarının bir yansıması olan sanatsal faaliyetlerin Edirne’de görülmeye başladığını ifade ederek, düzenlenen sanatsal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Haber / İrem BANÇO 

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *