2015 yılında Eski Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası’nda başlayan restorasyon çalışmaları sırasında Geç Roma – Erken Bizans dönemine ait mozaik yapısı keşfedildi. Büyük ölçüde sağlam olarak ortaya çıkarılan mozaik figürlerinin bina dışına doğru devam ettiği düşünülerek 2019 yılında çalışmalar bina dışına yani otopark olarak kullanılan alanda da devam etti.İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı finansman ve teknik desteğiyle gerçekleşen kazıda 190 metrekarelik tarihi mozaiğin bütününe ulaşıldı. Büyük bir titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında alanda; bir sandık tipi mezar, mermer bir lahit ve iskeletler bulundu. Lahit içerisinden çıkan kemiklerin yaşı karbon 14 testi ile belirlendi. TÜBİTAK incelemelerine göre lahit mezarda bulunan 2 iskeletin birinin 1.750 yıllık diğerinin ise 1.775 yıllık olduğunu belirtti. Lahit mezardaki kişilerin 4. ve 5. yüzyıl tarihleri arasında yaşadıkları, kadının 30 – 40 erkeğin ise 40 – 50 yaşlarında olduğu belirtilirken erkeğin kaburgasında bir kırık ve romatizmal hastalığı olduğu raporlandı.İstanbul’un tarihi için yeni bir tanık olmak üzere koruma altına alınan mekân, Mozaik Müzesi’ne dönüştürüldü. Mimari projesi Celalettin Çelik’e sergi projesi ise Müze ve Sergi İşleri’ne ait müzenin çalışmaları tamamlandı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlarca yapılan tüm çalışmalar sonucunda kazılarda ortaya çıkan mozaik, lahit ve çıkan objelerin bir kısmı müzede sergilenecek.Ziyaretçiler; mozaik döşemeyi oluşturan tesseralar, mozaik parçaları, mozaikli yapıya ait bir kısım tuğla malzeme ve keramikleri sergide görebilme imkânı bulacak. DNA testleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde devam eden iskeletler ise süreç tamamlandığında müze alanında sergilenecek.Kazlıçeşme Sanat’ta 17 Ekim Salı günü, saat 11.00’de TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımlarıyla yapılacak törende;  Zeytinburnu Mozaik Müzesi, ‘Fahreddin Paşa, Medine Müdafii’ Sergisi, sosyal tesis Mozaik Kafe Restoran’ın da açılışı gerçekleştirilecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *