İlgili kurum ve kuruluş yetkilileri, il müdürleri, Organize Sanayi Bölge Temsilcileri ve Kırklareli Üniversitesi öğretim görevlilerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda Endüstri Bölgelerinin yatırımcılara ve kurulduğu şehre sağladığı avantajlar, OSB’lerden üstün yönleri gibi konular ele alındı.

“ETKİN VE VERİMLİ HİZMET EDEN BİR EKOSİSTEM KURULACAK”

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kırklareli’nde Kurulması Planlanan Endüstri Bölgesi ile; Kırklareli’nin bölgesel dinamikleri ile uyumlu, entegre bir yapı, üretim süreçleriyle yatırımcılar arası geniş işbirliği ve bilgi paylaşımını temin eden yönetim, yeşil üretim, malzeme değişim sistemi, eko verimlilik ve temiz üretim merkezi, sıfır atık konsepti, yeniden kullanım, geri kazanım gibi çağdaş yaklaşımları benimseyen çevre duyarlılığı, sürekli ve etkili bilgi akışı ile danışmanlık ve mentörlük hizmetleri, dünya ve ülkemizdeki sanayi bölgeleri, kamu, üniversiteler, sektörel STK’lar ve benzeri bölge yatırımcısına katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla sürekli ilişkiler, bölgedeki firmalara İnsan Kaynağı Temin Merkezi, bölgedeki firmalara Mesleki Eğitim Merkezi, bölgedeki firmalara nitelikli ara eleman için Teknik Kolej ve Teknoloji Üniversitesi, Ar-Ge Merkezleri, Teknopark, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, Ortak Üretim Alanları, Ortak Bilgi ve İletişim Platformu, One Stop Shop (Tek Noktadan Hizmet), Rekabetçi fiyatlarla altyapı hizmetleri sunumu, Test ve Laboratuvar hizmetleri sunumu, üniversiteler, ilgili kamu – özel sektör kuruluşları ile yakın iş birliği ve ortak çalışma mekanizmaları ile pek çok yeniliği içinde barındıran yeni, çağdaş, ülke hedeflerine ve katılımcılarına etkin ve verimli hizmet eden bir ekosistem kurulacak” denildi. 

Haber / Baştuğ Alperen KARDEŞ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *